Urbanism

wave-about1_2

Cartografiere și analiză de date

Aplicațiile GIS au o largă aplicabilitate în domeniul urbanismului. Oferă autorităților capacitatea de a analiza și evalua dinamica spațială actuală a unui oraș sau a unei localități și facilitează planificarea pentru viitor pe baza schimbărilor demografice prezise sau modelate.

wave-about2

Servicii

Dezvoltarea urbană prin hărți și date

GIS poate fi utilizat pentru o gamă largă de aplicații, de la planificarea utilizării terenului, gestionarea deșeurilor, planificarea infrastructurii urbane, planificarea transporturilor și infrastructura verde. Essensys oferă soluții end-to-end în vederea digitalizării Planurilor de Urbanism în format geospațial conform normelor legale în vigoare.

Soluția integrată cuprinde:

  • baza de date geospațială conformă cu prevederile legale în vigoare, care va asigura interoperabilitatea și compatibilitatea cu Observatorul Teritorial din Cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

  • aplicație mobilă pentru colectarea datelor din teren;

  • aplicație WEBGIS pentru vizualizarea și explorarea datelor legate de planuri urbanistice și dezvoltare urbană.

Dezvoltarea urbană prin hărți și date

GIS poate fi utilizat pentru o gamă largă de aplicații, de la planificarea utilizării terenului, gestionarea deșeurilor, planificarea infrastructurii urbane, planificarea transporturilor și infrastructura verde. Essensys oferă soluții end-to-end în vederea digitalizării Planurilor de Urbanism în format geospațial conform normelor legale în vigoare.

Soluția integrată cuprinde următoarele:

  • baza de date geospațială conformă cu prevederile legale în vigoare, care va asigura interoperabilitatea și compatibilitatea cu Observatorul Teritorial din Cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

  • aplicație mobilă pentru colectarea datelor din teren;

  • aplicație WEBGIS pentru vizualizarea și explorarea datelor legate de planuri urbanistice și dezvoltare urbană.

Te-ai gândit deja la un proiect interesant?