Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

wave-white-2

În 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) cunoscut ca GDPR (General Data Protection Regulation). Astfel că orice operator/entitate care prelucrează date cu caracter personal trebuie să aplice aceste noi cerințe și să ofere într-un mod transparent informații cu privire la modul în care sunt prelucrate datele.

Essensys Software respectă reglementările naționale și internaționale cu privire la protecția datelor cu caracter personal. În continuare este descrisă maniera în care colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal.

Legalitatea prelucrării

Conform articolului 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

 1. persoana vizată și-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 2. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 3. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
 4. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 5. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;
 6. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.
Categorii de date personale ce pot fi prelucrate
 1. Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, vârsta, data nașterii, sex, telefon, email, CNP, naționalitate, semnătura olografă și semnătura în format digital).
 2. Date cu caracter personal privind familia, stilul de viață și circumstanțele sociale (starea civilă, detalii despre familie / soț / partener / persoane în întreținere, hobby-uri, sporturi practicate).
 3. Date cu caracter personal privind educația și experiența profesională (istoric educație și training, calificări, certificări).
 4. Date cu caracter personal privind activitățile profesionale sau de afaceri desfășurate de o persoană fizică (ocupație, funcție, istoric profesional).
 5. Date cu caracter personal privind sănătatea (date privind starea de sănătate fizică și psihică sau afecțiunile medicale declarate în anumite documentele medicale furnizate de către angajat în mod voluntar sau ca urmare a unei obligații legale sau care rezultă din cadrul examenelor de medicina muncii / procedurilor SSMS).
 6. Detalii personale financiare (informații legate de contul bancar, venituri, facilități fiscale sau beneficii sociale, obligații fiscale).
 7. Informații cu privire la locația, imaginea și înregistrările audio-video ale persoanelor fizice.
Scopurile și temeiul juridic al prelucrării datelor personale

Essensys Software colectează și prelucrează datele personale în următoarele scopuri:

Accesarea paginilor web și a paginilor de pe rețelele de socializare

Dacă utilizatorul dorește să ne furnizeze datele sale personale – de exemplu, pentru a completa un formular de contact cu adresa sa de e-mail, vom folosi informațiile pentru a răspunde la mesajul său sau la cererea sa. Vom disemina datele personale ale utilizatorului către alte instituții sau autorități publice numai în cazul în care cererea acestuia este legată de instituția respectivă sau dacă legea prevede ca necesar acest lucru.

Siteul web Essensys Software nu colectează informații în scopuri comerciale. Dacă trebuie să furnizați o adresă de e-mail pentru a primi un răspuns, altul decât cel furnizat automat la întrebările sau comentariile dumneavoastră, vă recomandăm să nu furnizați date personale suplimentare.

Cu excepția investigațiilor autorizate efectuate pentru a asigura respectarea legii, nu vor exista alte încercări de identificare a utilizatorilor sau a modului în care este utilizat site-ul.

Încercările neautorizate de încărcare sau modificare a datelor de pe acest site sunt interzise și vor fi sancționate în conformitate cu legile în vigoare în prezent.

Politica Essensys nu este acceptarea sau luarea în considerare a materialelor care nu sunt solicitate. Dacă utilizatorii siteului web Essensys Software trimit materiale de tipul menționat mai sus, ne rezervăm dreptul de a le trata ca nefiind confidențiale sau nefăcând obiectul unor drepturi personale sau de proprietate.

Activități de recrutare

Candidații pot aplica la unul dintre posturile disponibile în cadrul companiei prin intermediul paginilor web deținute de Essensys Software.

 • essensys.ro/careers

Datele și documentele vor fi utilizate exclusiv pentru prelucrarea cererii de aplicare, respectiv pentru a identifica un post corespunzător disponibil în cadrul companiei. Acestea sunt salvate în baza noastră de date, sunt protejate împotriva accesului neautorizat și prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate

Essensys Software poate divulga datele personale către următoarele categorii de destinatari:

 1. autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale), ca urmare a unei obligații legale a operatorului;
 2. furnizorii de servicii implicați în mod direct/indirect în administratrea activității companiei (de exemplu, dezvoltatori de servicii IT, prestatori de servicii de contabilitate, instituții bancare, clinici medicale partenere etc.);
 3. parteneri sau colaboratori ai companiei, în scopuri legitime, care țin strict de activitatea comercială a companiei;
 4. instanțe judecătorești sau arbitrale, notari publici, avocați, executori judecătorești, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experți evaluatori.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră în raport cu Essensys Software sau pentru informații suplimentare aveți la dispoziție următoarele modalități de contact:

 1. e-mail la office@essensys.ro,
 2. prin poșta sau curierat, la adresa Bd. Iancu de Hunedoara nr. 8, etajul 5, sector 1, București, România, 011742 sau
 3. depunând personal o notificare semnată olograf la oricare din sediile Essensys Software din București sau din țară.