Biodiversitate

wave-about1_2

Cartografiere și analiză de date

Cu ajutorul aplicațiilor GIS pot fi catalogate parcurile naționale și alte arii protejate, atât maritime, cât și terestre, pentru a defini prioritățile de conservare a habitatelor și a speciilor sau pentru a calcula beneficiile economice în contextul unor strategii de dezvoltare economică bazate pe turism.

wave-about2

Servicii

Ariile protejate prin hărți și date

Soluții end-to-end în vederea colectării, analizei și diseminării datelor privind biodiversitatea într-o formă standardizată și armonizată în vederea monitorizării și evaluării distribuției și conservării speciilor și habitatelor.

Soluția integrată cuprinde:

 • bază de date geospațială ce asigură interoperabilitatea și compatibilitatea ca structură și format cu Sistemul Integrat de Management și Conștientizare în România a Rețelei Natura 2000 (SINCRON);

 • aplicație mobilă pentru colectarea datelor din teren;

 • aplicație WEBGIS pentru vizualizarea și explorarea datelor legate de biodiversitate;

 • aplicație pentru evaluarea stării de conservare a habitatelor și speciilor;

 • transformarea seturilor de date geospațiale conform prevederilor legale în vigoare și implementarea cerințelor directivei INSPIRE în România pentru temele: Arii protejate, Regiuni biogeografice, Habitate și biotopuri și Repartizarea speciilor;

 • crearea serviciilor facilitate de rețea INSPIRE – implementarea serviciilor de căutare, vizualizare și de descărcare pentru datele vector;

 • testarea și validarea compatibilității datelor și serviciilor cu cerințele INSPIRE prin intermediul validatorului INSPIRE.

Ariile protejate prin hărți și date

Soluții end-to-end în vederea colectării, analizei și diseminării datelor privind biodiversitatea într-o formă standardizată și armonizată în vederea monitorizării și evaluării distribuției și conservării speciilor și habitatelor.

Soluția integrată cuprinde următoarele:

 • bază de date geospațială ce asigură interoperabilitatea și compatibilitatea ca structură și format cu Sistemul Integrat de Management și Conștientizare în România a Rețelei Natura 2000 (SINCRON);

 • aplicație mobilă pentru colectarea datelor din teren;

 • aplicație WEBGIS pentru vizualizarea și explorarea datelor legate de biodiversitate;

 • aplicație pentru evaluarea stării de conservare a habitatelor și speciilor;

 • transformarea seturilor de date geospațiale conform prevederilor legale în vigoare și implementarea cerințelor directivei INSPIRE în România pentru temele: Arii protejate, Regiuni biogeografice, Habitate și biotopuri și Repartizarea speciilor;

 • crearea serviciilor facilitate de rețea INSPIRE – implementarea serviciilor de căutare, vizualizare și de descărcare pentru datele vector;

 • testarea și validarea compatibilității datelor și serviciilor cu cerințele INSPIRE prin intermediul validatorului INSPIRE.

Te-ai gândit deja la un proiect interesant?